Friday, June 18, 2010

4th meeting, wednesday June 30th

helikoosolek:tartu
'a soundwalk of Tartu'
Wednesday, May 26th
6-8pm
Eesti Rahva Muuseum, Tartu

For the next Helikoosolek, sound artist John Grzinich will conduct a soundwalk through Tartu. This soundwalk will be designed to highlight different sounding environments of this city. The idea of a soundwalk is primarily to simply listen and understand our surroundings from the perspective of our ears. By listening we shift our attention away from the visual world and question the ways in which we orientate ourselves. It is also an exercise in attention, to be reminded of the way we hear and select the sounds that are important for us as opposed to what we tune out.

The soundwalk participants will stay together as a group. The group will be organized in such a way that the participants will work in pairs. One person will be blindfolded and the other person will act as a guide. It is the responsibility of the guide to allow the blindfolded person to listen carefully and navigate through space with their ears and yet protect their partner from any potential dangers. Communication between the guide and the blind person should kept to a minimum to orient the attention to the surrounding environment and what is taking place there.

The soundwalk will begin at ERM at 18:00 and last approximately 1 hour. After 30 minutes the roles of the partners will switch. So the one who was blind will then become the guide. This gives each person the experience of being "blind" and being a guide. Both roles are equally important. The end of the walk will be at ERM where we will have a follow up discussion to share our experiences.

Please wear comfortable shoes and appropriate outdoor clothing. Anyone who does not feel comfortable being blindfolded is also free to join the walk.

In the case of heavy rain or other bad weather an alternative program will take place at ERM.

John Grzinich is an artist originally from America but now lives in Estonia and works with MOKS, an artist-rn center in Mooste, Põlvamaa. He has been conducting his own forms of sound research for over 15 years and is currently working on a project to analyze and raise awareness about soundscapes in Estonia.
http://maaheli.ee

---

Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas (Kuperjanovi 9)

Kolmapäeval, 30 juunil kell 18.00

MOKS esitleb - Helikoosolek:Tartu, vol 4 – Helikõnd Tartus

Kolmapäeval, 30. juunil viib helikunstnik John Grzinich järgmisel Helikoosolekul osalejad helikõnnile läbi Tartu linna. Jalutuskäigu eesmärgiks on tuua esile Tartu linna erinevaid helikeskkondi. Helikõnni juhtmõtteks on panna tähele ja mõista ümbritsevat kuulmiselundite kaudu. Kuulamise kaudu pöörame tähelepanu eemale nähtavalt maailmalt ja seame kahtluse alla tavapärase arusaama ruumis orienteerumisest. See on ka tähelepanuharjutus, millega uurida seda, kuidas me kuulame, valime ja teadvustame enda jaoks olulisi helisid vastandina helidele mille suhtes me end „välja lülitame“.

Helikõnd toimub grupitööna. Grupp korraldatakse selliselt, et osalejad liiguvad paarides. Ühel paarilisest on silmad kinni seotud ning teine on talle juhiks. Juhi ülesandeks on võimaldada kinni seotud silmadega inimesel hoolikalt ümbrust kuulata ning ruumis orienteeruda ning kaitsta kaaslast võimalike ohtude eest. Suhtlus juhi ja kinnisilmi liikuva inimese vahel peaks olema minimaalne, et suunata tähelepanu ümbritsevale keskkonnale ja seal toimuvale.

Helikõnd algab ERMi juurest kell 18.00 ning kestab umbes tund aega. Pärast 30 minutilist jalutuskäiku vahetavad paarilised osad, nii et juhitavast saab juht. See annab mõlemale paarilisele võimaluse olla nii „pime“ kui juht, kuna mõlemad osad on võrdselt tähtsad. Jalutuskäigu lõppedes kogunetakse Eesti Rahva Muuseumi näitusemajja, et vahetada kogemusi ja nende üle arutleda.

Osalejatel palutakse panna jalga mugavad jalanõud ja ilmaga sobiv riietus. Kes end kinniste silmadega seotult ebamugavalt tunneb, võib lihtsalt helikõnniga liituda. Meeles tuleb pidada siiski peamist reeglit – lubada juhitavatel segamatult tajuda maailma kuulmise kaudu.

Tugeva vihmasaju vms halva ilma korral toimub ERMi näitusemajas Helikoosoleku alternatiivprogramm.

Eestis elav Ameerikast pärit helikunstnik John Grzinich töötab Põlvamaal MoKS kunsti ja sotsiaalpraktika keskuses. Ta on tegelenud heliuuringutega üle 15 aasta ning töötab praegu Eesti helimaastike analüüsimise ning tutvustamisega. http://maaheli.ee

Helikoosolek on regulaarselt toimuv kohtumine inimestele, keda huvitab heli meie ümber kõigis oma väljendustes. Kohtumiste raames leiavad aset jutuajamised, esitlused, kontserdid, töötoad, arutelud ning väljasõidud. Kõigi nende tegevuste eesmärgiks on uurida heli esinemist ning kasutusvõimalusi kõikvõimalikes kontekstides: kunstis, muusikas, arhitektuuris, ökoloogias, filosoofias, sotsiaalses ja kultuurilises vastasmõjus jms. Ka osalejatel endil on võimalus pakkuda välja tegevusi või arutlus-teemasid vastavalt oma huvidele või tegevustele. Helikoosoleku kohtumisõhtud toimuvad iga kuu viimasel kolmapäeval kell 18-20.

http://moks.ee

3rd meeting report

It was a pleasure to have Carsten Stabenow and Derek Holzer come down to talk about Tuned City. They gave an overview of the concept and many of the projects and events that took place at the first Tuned City in Berlin, summer 2008.They also gave an overview of what's to come for the 2011 Tuned City for Tallinn.