Wednesday, June 19, 2019

Helikoosolek #57: Silent music

(Vajalik eelregistreerimine!)

„Vaikne muusika” on Maria Jönsson-i ja Jaanus Siniväli projekt, kus tegeldakse vaiksete helide ja tämbrite tekitamise ning sulandamisega flöödil ja kontrabassil eesmärgiga laiendada tajupiire.

Maria Jönsson on Rootsi muusik, kes on omandanud bakalaureuse kraadi flöödiõptamises Isalndil aastal 2016 ning magistrikraadi Nüüdismuusika Interpretatsioon ja Loome (CoPeCo) rahvusvahelises õppekavas Rootsi Kuningliku Muusikakõrgkooli üliõpilasena aastal 2018. Tema huviks on graafiliste elementide tõlgendus heli tekitamisel ning võrgulahenduste kasutamine kompositsioonis.

Jaanus Siniväli on kontrabassimängija ning elektronmuusik, kes tegeleb heli baasil multidistsiplinaarsete teoste loomisega. Ta esitab kaasaegset muusikat ja tegeleb vabaimprovisatsiooniga ning kasutab oma etteastetel kontrabassi, DIY baasil modulaarsüntesaatorit või kontrabassi koos samaaegselt kontrollitava modulaarsüntesaatoriga. Rohkem infot jaanussinivali.com

Eelregistreerimine jaanus@jaanussinivali.com
Pilet 5€ (kohapealt)
Üritusele on 15 kohta (juhul kui kõik soovijad ei mahu toimub võimalusel üks lisasündmus 7.06 või 8.06 õhtul)Picture of Jaanus and Maria.

----
(Preregistration needed!)

Silent music project from Maria Jönsson and Jaanus Siniväli is working on creating and blending silent sounds and timbres on flute and double bass for extending perception of sound.

Maria Jönsson is a Swedish musician who finished B.A. in Iceland on flute teaching 2016 and in 2018 she finished her master in Contemporary Performance and Composition from Kungliga Musikhögskolan in Stockholm. Her interests lie in how graphics are translated into sounds and networks in composition.

Jaanus Siniväli is creator of contemporary multidisciplinary pieces, double bass player and electronic musician. He is active in playing contemporary music and free improvisation. His main performance setups include double bass and DIY based modular synthesizer. More at jaanussinivali.com

Preregistration jaanus@jaanussinivali.com
Ticket 5€ (from the spot)
There are 15 places for the performance (there will be an extra event on the evening of 7.06 or 8.06 in case all the requests can’t be fulfilled).

No comments:

Post a Comment